دکتر سیامک درخشان

رتبه دوم بورد تخصصی پزشکی هسته ای ایران

عضو انجمن پزشکی هسته ای ایران (ISNM) و اروپا (EANM)

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان با 18 سال سابقه

ساختمان مستقل مرکز در دو طبقه با فضای بزرگ دارای یک سالن مجزا و مجهز و فاقد اشعه جهت انتظار همراهان  و دو سالن مجزا همراه با فضای باز اختصاصی جهت انتظار بیماران (قبل و بعد از تزریق رادیودارو) و بخشهای اسکن و تست ورزش و دانسیتومتری و نمونه گیری و آزمایشگاه.

جوابدهی سریع

همکار کلیه بیمه ها و مراکز خیریه

ارائه تخفیفات قابل توجه برای انواع اسکن (فرانشیز بیمار مشابه با فرانشیز دولتی)